Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Vyšlo speciální číslo o Pečování
Speciální číslo 75-76/2022 k tématu Pečování, jehož editory a editorkami jsou Michal Synek, Dana Hradcová a Monika Bosá vyšlo tiskem v prosinci 2022. Na jeho online verzi usilovně pracujeme. [podrobnosti]

Zemřel Otakar Šoltys, člen redakční rady
Přečtěte si vzpomínku Evy Stehlíkové: [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Aktuální číslo: 2021/73-74

Vyšlo: 3.8.2022
editorial

Michal Pavlásek, Livia Šavelková

Vizuální antropologie v České republice a na Slovensku : Mezi marginalitou a marginalizací?

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text - volně přístupný]

texty

Tomáš Hirt

Teoretická úskalí etnografického filmu v kontextu (vizuální) antropologie a československého národopisu

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text - volně přístupný]

Zuzana Beňušková, Daniela Jurisová

Slovenský etnografický film na hojdačke

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Livia Šavelková

Interkulturní utváření antropologických filmů o indiánech ve středoevropském prostoru: Reflexe a prolínání reprezentací

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Milan Durňak

Aplikovaná vizuální antropologie jako katalyzátor sociálních procesů?

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

tak i tak
do oka

Jakub Vašíček

Interaktivní a participativní metody vizuální reprezentace v antropologii

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Monika Abrhámová

Fotografie jako protetický nástroj paměti a proč stojí za to mu věnovat pozornost

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Veronika Gigalová, Monika Abrhámová, Aksana Shytsikava, Darja Šoustková

Žít Chomoutov – hovory nad fotografiemi

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

recenze

Pavel Borecký

Za další Antropofest

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Martin Soukup

Vizuální antropologie a věda: Reflexe současné české vizuální antropologie na příkladu vybraných filmů

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Zuzana Beňušková

Podoby tradičnej kultúry v šiestich antropologických filmových dokumentoch

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Anna Hrabáčková

Pro svět, jaký je…

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Zdenka Sokolíčková

Sibiřský smutek: Filmové etnografické eseje o životě původních obyvatel Sibiře

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Milan Durňak

Životy proměňujících se obrazů ruské Beringie

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Andrea Průchová Hrůzová

Postavit okraje do centra pozornosti: Stručný průvodce poslední dekádou tvorby Nicholase Mirzoeffa

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Zdeněk Konopásek

Konec hermeneutiky? ATLAS.ti, verze devátá

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]