Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Aktuální číslo: 2019/69-70

Vyšlo: 0.0.0000
texty

Barbora Spalová, Marek Liška, Tereza Picková

Klášteření: Morální ekonomie klášterů benediktinské tradice v ČR

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 2] [plný text - volně přístupný]

Pavel Barša

Jak Židé získali vlast a co při tom ztratili

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Tereza Sedláčková

Stávat se autentickým: Sartrovský sadomasochismus terénního výzkumu

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Tanya Luhrmann

Hyperskutečný Bůh a moderní víra: K antropologické teorii mysli

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

tak i tak

Pavel Borecký

Ozvuky tiché revoluce: Patnáct poznámek k filmům Sensory Ethnography Lab

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

do oka

Ludmila Wladyniak

Zpráva z 21. konference časopisu Biograf

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

recenze

Hana Porkertová

Geografie každodennosti jako prostor pro revizi vědeckého poznávání

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Stanislav Holubec

Jak nám vládli experti: Sexuální emancipace a její limity v komunistickém Československu

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]