Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Změna adresy
Vydavatel časopisu Biograf, dříve občanské sdružení, nyní zapsaný spolek (z.s.), změnil poštovní adresu. Od nynějška posílejte veškerou případnou písemnou korespondenci na: Časopis Biograf, z.s., Krompach 26, 47157. Dřívější adresa je tímto okamžikem nefunkční. [podrobnosti]

Biograf ve výuce - akce pro učitele
Zvýhodněná nabídka předplatného časopisu pro kvalitativní výzkum BIOGRAF pro učitele, kteří používají texty publikované v Biografu při výuce. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Aktuální číslo: 2016/63-64

Vyšlo: 0.0.0000
texty

David Doubek, Markéta Levínská

Příběh jednoho neuskutečněného projektu: Pokus o vícehlasou narativní rekonstrukci politického konfliktu

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text - volně přístupný]

Alžběta Wolfová

Hledání jistoty: Za hranicí ájurvédy jako alternativní medicíny

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

tak i tak

Vít Horák

Záchody na veřejnosti, unisexová toaleta a radikalizace intimity

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Kateřina Nedbálková

Malé velké téma: Veřejné toalety

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

do oka

Jakub Mlynář

Úvodní komentář k Sacksově přednášce Improvizovaný přehled literatury

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Harvey Sacks

Čtvrtá přednáška (1964/1965): Improvizovaný přehled literatury

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Annemarie Mol

Clafoutis jako složenina: Když se podaří, že věci drží pohromadě

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Jakub Chabr

Dobrovolnická zkušenost, „migrační krize“ a média

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Jan Tesárek

Sociální vědci dobývají hrad Pirkštejn: Zpráva z pracovní konference časopisu Biograf

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

recenze

Karel Svačina

„Všichni to tam chtějí“? : Trnitá cesta ke švédskému hlubinnému úložišti pro vysoce radioaktivní odpad

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Ludmila Wladyniak

Tam a zpátky aneb romantika pohraničí

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Lucie Berg

Národně laděná paměť jako předmět historického bádání

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Marek Liška

Jiné kláštery, jiná etnografie

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]