Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Zemřela Olga Šmídová Matoušová
Olga Šmídová Matoušová, členka redakční rady, bez které je Biograf stěží myslitelný, v pondělí 18. 9. náhle zemřela po akutní zdravotní příhodě. [podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Aktuální číslo: 2018/67-68

Vyšlo: 1.6.2019
texty

Tereza Bernátková

Naučit se pohybovat v neurčitosti: Filmy Sensory Ethnography Lab a etika zírání

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Michal Pitoňák

Rozostření příčin a následků: Syndemie HIV mezi ne-heterosexuálními muži

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text - volně přístupný]

tak i tak

Tatiana Bužekova

„Čierna skrinka“ antropologického výskumu: Niekoľko poznámok k bádaniu súčasnej spirituality

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Kateřina Horská, Jakub Novák

Kdo má klíč od černé skříňky? : Ke zkoumání mysli v antropologii současné spirituality

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Marcela Petrová Kafková

„Ti druzí“ aneb jinakost disabilních stárnoucích

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Jaroslava Hasmanová Marhánková

Aktérství a autonomie v sociální imaginaci čtvrtého věku

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

recenze

Lenka Hadarová

Etnické konflikty v zajatí politických estetík

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Karel Čada

Není nic staršího než včerejší noviny: O morálce, trhu, spravedlnosti a příčinách naší současné krize

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Ludmila Wladyniak

Komu patří krajina?

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Miroslav Tížik

O ambivalencii sveta bez písaných pravidiel: Vyjednávanie intímnosti a formálnosti pri nájomných domácich prácach a starostlivosti na Slovensku

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]