Kontakt

Poštovní adresa:
Biograf
Krompach 26, 47157

E-maily:
redakce@biograf.org (redakce)
objednavky@biograf.org (objednávky, předplatné a osobní účty)

Pro běžný kontakt používejte, prosím, tuto adresu, a nikoli adresu vydavatele (viz níže).

Bankovní spojení:
číslo účtu: 0222027399/0800
banka & adresa: Česká spořitelna (Strossmayerovo nám. 1, 170 21  Praha 7)
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2202 7399
SWIFT code/BIC: GIBACZPX

Oznámení redakce

Zemřel Otakar Šoltys, člen redakční rady
Přečtěte si vzpomínku Evy Stehlíkové: [podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Vizuální antropologie
22.6-31.8.2020, Monotematické číslo časopisu Biograf zaměřené na vizuální antropologii. Editory jsou Lívia Šavelková a Michal Pavlásek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 31. 8. 2020. Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Speciální číslo Biografu Pečování
Monotematické číslo časopisu Biograf na téma Pečování. Editory jsou Monika Bosá, Dana Hradcová a Michal Synek. Návrhy příspěvků je třeba zaslat do 30.9. 2020 Těšíme se na vaše návrhy příspěvků a prosíme o rozeslání callu všem potencionálním zájemcům. [website][podrobnosti]

Tiráž

Biograf
časopis pro kvalitativní výzkum

ISSN 1211-5770
Registrováno pod č. MK ČR: E 8364
Vydává občanské sdružení Časopis Biograf
Krompach 26, 47157
casopis@biograf.org
IČO: 27003213
Vychází dvakrát ročně.
Editor: Barbora Spalová (editor@biograf.org)

Aktuální číslo: 2020/71-72

Vyšlo: 29.11.2021
texty

Veronika Maďarová, Veronika Valkovičová

Aké zlo z Istanbulu? : Rétorika „rodovej ideológie“ v centre argumentačnej a diskurzívnej analýzy

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

tak i tak

Pavel Doboš, Terezie Lokšová, Ester Topolářová

Workshop politické imaginace: Reflexe vlivů výzkumu na participující

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Karel Čada

Homeopatie morální ekonomiky aneb cesta tam bez cesty zpátky

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

do oka

Zdenka Sokolíčková

Kde domov můj? : Dilemata dlouhodobého antropologického výzkumu

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Barbora Stehlíková

Střety i sblížení v rámci sociálněvědní arény: Zpráva z 22. pracovní konference Biografu

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

recenze

Zdeněk Konopásek

Existence na mnoho způsobů: Vejde se do tabulky?

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Karina Hoření

Vzpomínky v pohybu: Jak vypadá vzpomínání v rodinách českých Němců a chorvatských Čechů

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Tereza Sedláčková

Kniha metod jako zdroj inspirace

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]

Vítězslav Sommer

Výzkum sexuality za socialismu jako přivlastněný hlas

[info o autorech] [info o textu] [diskuze k textu - 0] [plný text]